Sunday , November 17 2019
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom ‘Mladi i BiH: Koračajmo zajedno’
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
FOTO: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom ‘Mladi i BiH: Koračajmo zajedno’

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u Sarajevu će u periodu od 19. do 21. juna biti održana Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Mladi i BiH: Koračajmo zajedno“.

Cilj konferencije, na kojoj se očekuje više od 60 učesnika iz 14 zemalja, je okupljanje mladih iz dijaspore i njihovog povezivanja sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, ali i njihovog međusobnog uvezivanja u zemljama prijema.

Konferencija će biti realizirana u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

SARAJEVO GRILL TORONTO

Riječ je o jednoj u nizu aktivnosti koje se provode u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije dvije godine, i čime je jasno iskazano opredjeljenje države za jačanje i očuvanje odnosa sa iseljeništvom te stvaranje uslova za učešće i doprinos iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Predstojeća konferencija bit će prilika da mladi iz dijaspore iznesu svoje viđenje načina unaprjeđenja saradnje Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, vlastita očekivanja od te saradnje ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu. Cilj Ministarstva je da izgradnjom povjerenja i unaprjeđenjem odnosa sa mladima iz iseljeništva nastavi u budućnosti graditi mostove dugoročne saradnje i vezivanja mladih iz iseljeništva za domovinu.

By Patria

Vaš komentar

ZIPA OVO

Novogodišnja čarolija je postala brend, neodvojivi dio Sarajeva

Grad Sarajevo će i ove godine svojim sugrađanima, gostima i turistima ponuditi i prezentirati novogodišnji …