Home | Vijesti / News | Kanada | Kanada prima više od milion novih doseljenika u sljedeće tri godine
Kanada
FOTO: Toronto - Kanada

Kanada prima više od milion novih doseljenika u sljedeće tri godine


U  godišnjem izvještaju Parlamentu o imigraciji, kanadski ministar za imigraciju Ahmed Hussen otkrio je planove da prime čak 1,080,000 novih doseljenika sa trajnim boravištem, u periodu od 2019. do 2021. godine, sa planiranim maksimum za 2021. godinu od 370,000 imigranata, što je za 84,000 više ljudi nego u 2017. godini, kada je njih 286,000 dobilo trajno boravište.

Ahmed Hussen, koji je u Kanadu došao kao izbjeglica iz Somalije, kazao je tom prilikom: “Imigranti i njihovi potomci dali su nemjerljiv doprinos Kanadi, a za naš budući uspjeh je važno da oni i dalje budu dobro prihvaćeni i integrisani u društvo.”

Prema Izvještaju, jedno od pet ljudi koji žive u Kanadi rođeni su izvan ove države, dok je više od 6 miliona novih imigranati doselilo od 1990. godine.

Mrakovic-Meat-Toronto

Imigracija je od presudne važnosti za jačanje kanadske ekonomije. Imigranti su u prosjeku mladi ljudi, što može pomoći u rješavanju problema starenja stanovništva. 

U Izvještaju se navodi da će do 2036. godine odnos radnik-penzioner biti 2:1, u poređenju sa 4.2:1 u 2012. godini.

Pola imigranata u 2021. godini biće primljeni u okviru Ekonomskog programa – za deficitarna zanimanja na tržištu rada.

Sa stanovništvom koje stari i niskim natalitetom, imigracija ima važnu ulogu u osiguravanju da stanovništvo i radna snaga u Kanadi nastave da rastu.


“Rastući nivoi imigracija, naročito u ekonomskoj klasi će nam pomoći da održimo svoju radnu snagu, podržimo ekonomski rast i podstaknemo inovacije.”

U Izvještaju o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu Svjetskog ekonomskog foruma, Kanada se nalazi na 12. mjestu, sa maksimalnim brojem bodova za makroekonomsku stabilnost, a na samom je vrhu i kada je u pitanju raznovrsna radna snaga.

Izvor: World Economic Forum

Vaš komentar

ZIPA OVO

Institut za istraživanje genocida Kanada

Institut za istraživanje genocida Kanada u misiji borbe za istinu i pravdu

Podrška Institutu za istraživanje genocida Kanada je podrška borbi za istinu i pravdu, kulturu sjećanja, …