Home | Magazin | Aktuelnosti (page 5)

Aktuelnosti

Prenos znanja iz iseljeništva u BiH

Projekat Dijaspora za razvoj -D4D

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’ Ovim dokumentom je predviđeno „Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva“ što će biti realizovano, između ostalog, i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz …

Read More »

Vjerovali ili ne – Gradska uprava traži naknadu od Facebook stranica koje u nazivu sadrže riječ “Sarajevo”

Britanski Independent: Sarajevo je kosmopolitski grad u etnički očišćenoj državi

Facebook stranice koje u svom nazivu sadrže riječ “Sarajevo” mogle bi biti prijavljene čelništvu društvene mreže ukoliko njihovi administratori ne postignu dogovor s Gradskom upravom Grada Sarajeva i plate određenu naknadu.  Prema navodima administratora FB stranice “Sarajevo forever” koja radi na promociji ljepota glavnog grada BiH, svim sličnim stranicama stigla …

Read More »