Tuesday , November 21 2017
Home | Vijesti / News | Svijet | Najopasniji dio uragana Irma pogodio Floridu i grad Naples
Uragan Irma pogodio Floridu

Najopasniji dio uragana Irma pogodio Floridu i grad Naples

Centralni dio uragana, takozvano oko oluje, dotaklo je kopno Floride. Samo “oko” je dio uragana bez oblaka i relativno blage prirode bez jakog vjetra. Ipak, njeni zidovi su najopasniji dijelovi uragana.

Ono što centralni dio uragana predstavlja jeste najznačajniju promjenu tokom uragana. Naime, s obzirom da se vjetrovi uragana u sjevernoj hemisferi kreću u smjeru suprotnom kazaljci na satu, područja preko koji “oko” prelazi doživljavaju izmjenu smjera vjetra.

Tako će građani Naplesa i Tampe nakon cjelodnevnih vjetrova sa istoka, zbog preleta centralnog dijela uragana trpjeti vjetrove sa zapada koji mogu biti razorniji jer će vjetrovi vršiti pritisak na već “načete” objekte, drveće i mostove.

Samo “oko” je područje relativne mirnoće i oko njega se vrti ostatak oluje, prenosi CNN.

Milan Lane Gutović - Hit Komedija"Ukrađena Ličnost" - Toronto

Jednom kada vjetrovi počnu puhati sa zapada, bar kada je u pitanju područje Naplesa i Tampe, voda sa mora će početi nadolaziti kroz ulice gradova i naselja prilikom čega se očekuje dodatna materijalna šteta.

Vaš komentar

ZIPA OVO

Svjetska banka za zapadni Balkan

Svjetska banka – Ako se BiH nastavi razvijati trenutnim tempom, Evropsku uniju bi mogla stići za 60 godina

U zemljama zapadnog Balkana zabilježeno je povećanje broja radnih mjesta, ali u BiH je to …