Saturday , October 20 2018
Home | Magazin | Aktuelnosti | Ostalo je još malo vremena za registraciju za jesenje izbore u BiH – zadnji rok je 24. juli 2018.
Izbori u BiH
FOTO: Izbori u BiH

Ostalo je još malo vremena za registraciju za jesenje izbore u BiH – zadnji rok je 24. juli 2018.

Želimo vas još jednom podsjetiti na jesenje izbore u BiH i na važnost registracije za iste, jer bismo voljeli da što veći broj građana Bosne i Hercegovine, bh. patriota, izađe na naredne izbore i glasa po svojoj volji.

Za državljane Bosne i Hercegovine sa pravom glasa, koji se nalaze izvan BiH, u toku je registracija za glasanje iz inostranstva na Općim izborima 2018. u BiH. Izbori  će biti održani u nedjelju,  7. oktobra 2018.  a registracija glasača iz dijaspore traje do 24. jula ove godine.

Uz sitne promjene u načinu prijave, CIK je ponovo podsjetio bh. građane iz dijaspore  da je važno što prije uraditi sve potrebno da bi se na vrijeme registrovali da glasaju.

Iz CIK-a podsjećaju da su birači koji žele da ostvare svoje pravo da glasaju zakonski dužni podnijeti prijavu.

Registracijom i uzimanjem učešća u narednim izborima svako pojedinac stiče pravo da se demokratskim sredstvima bori i izbori za svoju domovinu. U suprotnom, nebrigom za  domovinu ostavljamo prostor opciji da je izgubimo.  

U ovom trenutku Bosna i Hercegovina treba svakog svoga građanina, svakoga patriotu. Izlaskom na izbore pokazat ćemo da želimo sudbinu svoje zemlje uzeti u svoje ruke i zemlju, koja će biti stabilna, uspješna i orijentirana ka budućnosti, ostaviti svojoj djeci. 

Proces registracije za izbore traje do 24. jula 2018. Ukoliko ne obavite registraciju nećete imati pravo izaći na izbore, a onda će neko drugi na izborima da odlučuje u Vaše ime o našoj zajedničkoj budućnosti. Nemojte to dopustiti. Registrujte se i izađite na izbore. Bosna i Hercegovina vas treba.  

SARAJEVO GRILL TORONTO

Na ovom linku imate sve potrebne informacije kako se registrovati i glasati na predstojećim  Općim izborima 2018. u Bosni i Hercegovini…..

PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos

Vaš oj pažnji takoder preporučujemo link za sve druge informacije u vezi predstojećih izbora – http://www.izbori.ba

———————————

KAKO ĆETE POPUNITI OBRAZAC PRP-1 I REGISTROVATI SE? 

KO SE TRETIRA KAO IZBJEGLA OSOBA I ŠTA JE POTREBNO ZA GLASANJE

Ako nemate biometrijski pasoš ili CIPS-ovu ličnu kartu a živite u inostranstvu, obrazac popunjavate kao izbjegla osoba na sljedeći način: 

Ukoliko živite izvan Bosne i Hercegovine a ne posjedujete CIPS ličnu kartu BiH ili biometriski pasoš izdat od strane Bosne i Hercegovine i niste nikako glasali do sada, da biste ostvarili vaše biračko pravo za naredne Opće izbore koji će se održati 07.10.2018. godine, potrebno je da uradite sljedeće korake: 

  1. Sa zvanične internet stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (www.izbori.ba) otštampate obrazac PRP-1. Ovaj obrazac se nalazi na linku „OPĆI IZBORI“ na navedenoj internet stranici; Odštampani obrazac PRP-1 popunite sa vašim podacima koji se traže u obrascu. Naročito je važno da svi podaci budu čitko ispisani štampanim slovima naročito adresa boravišta u inostranstvu, te da obrazac obavezno potpišete u polju predviđenom za potpis(potpis mora biti identičan Vašem potpisu koji je na dokumentima koje dostavljate). Također na obrascu trebate da naznačite na koji način želite da glasate. Da li da glasate u Diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH DKP-u na dan izbora ili da glasate putem pošte. Ukoliko se ne izjasnite o načinu glasanja Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će smatrati da ste se izjasnili da glasate putem pošte;
  2. Potrebno je dalje da imate kopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu BiH i važeću ličnu kartu izdatu od strane države domaćina u kojoj boravite ili samo važeći pasoš izdat od strane Bosne i Hercegovine u ambasadi ili konzulatu Bosne i Hercegovine. Veoma važno je da lična karta izdata od strane domaćina ili pasoš izdat od strane Bosne i Hercegovine budu u roku važnosti;
  3. Sljedeći korak jeste da ispunjeni obrazac PRP1 sa kopiranim dokumentima dostavite Centralnoj izbornoj komisiji BiH na jedan od sljedećih načina: – skenirane putem e-maila prijavapp@izbori.ba, na fax brojeve 0038733251333 0038733251334 ili putem pošte na adresu Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo.

 

KO SE TRETIRA KAO OSOBA SA PRIVREMENIM BORAVKOM U INOSTRANSTVU?

Ukoliko živite izvan BiH, a posjedujete ličnu kartu ili biometrijski pasoš obrazac PRP-1 popunjavate kao osoba sa privremenim boravkom. 

Ukoliko živite izvan Bosne i Hercegovine a posjedujete CIPS ličnu kartu ili biometriski pasoš izdat od Bosne i Hercegovine potrebno je da izvrišite sve korake opisane u tačkama od 1-4 s tim što će te uz popunjen obrazac PRP1 Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine dostaviti samo kopiju ili CIPS lične karte BiH ili kopiju biometriskog pasoša BiH. 

Sve gore navedeno treba uraditi do roka koji piše na obrascu PRP 1, a koji je 75 dana od dana raspisivanja izbora, ODNOSNO DO 24. JULA 2018. 

 

SKENIRANJE I FOTOGRAFISANJE DOKUMENATA ZA SLANJE U CIK 

Popunjeni PRP-1 obrazac i dokumenti koje ćete slati Centralnoj izbornoj komisiji trebaju biti skenirani, odnosno, u slučaju da nemate skener, možete ih kvalitetno fotografisati svojim smart telefonima, tako da dokument bude u kompletu fotografisan, a na njemu vidljivi čak i najsitniji znakovi. Ukoliko ne budu jasni za čitanje dokumenti će biti nevažeći i Centralna izborna komisija će ih odbaciti. 

 

 

Vaš komentar

ZIPA OVO

Sarajevski ćevapi

Ko to kvari i ‘krade’ sarajevske ćevape

Specijalitet koji je nastao na sarajevskoj Baščaršiji i koji je proslavio nogometaš Hase uopće nije …