Thursday , October 19 2017
Home | Pozitiva (page 5)

Pozitiva

Svećenikova molitva u džamiji

Svećenikova molitva u džamiji

U Prozor je došao svećenik iz Splita. Zagledao je gradsku džamiju i zamolio da se u njoj pomoli. Imam ga je uveo. U islamskoj tradiciji sačuvano je lijepo i poučno predanje koje kaže da je Uzvišeni Bog poslao meleka Džebraila/anđela Gabrijela sa zadatkom da uništi jedno naselje koje se potpuno …

Read More »

Trebinjka Ana Jelačić na putu da ostvari američki san

Ana Jelačić

Ana Jelačić iz Trebinja već nekoliko godina živi, studira i radi na američkoj Floridi. Iz ljubavi prema jezicima Ana je upisala United World College (UWC) u Mostaru, internacionalnu školu čija je glavna misija obnavljanje mira i povezivanje ljudi širom svijeta, u vidu kreiranja globalnih učenika bez predrasuda. Odvojeni život u …

Read More »