Home | Pozitiva | Prašuma Perućica nominirana za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a
Peručica

Prašuma Perućica nominirana za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a

Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-om, kojom predsjedava ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, usvojila je nominaciju Prašume Perućica za upis na Tentativnu listu UNESCO-a.

Nominacija Prašume Perućica za upis na Tentativnu listu  bit će dostavljena Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

U materijalu za nominaciju koji je dostavljen od nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske a pripremljen u Javnoj ustanovi Nacionalni park ”Sutjeska“, navedeno je da je u srcu Nacionalnog parka ”Sutjeska“ smješten prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Europi u kojoj je strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka.

Neda Ukraden - Toronto - 2018

U Prašumi Perućica registrirano je više od 170 vrsta drveća i grmlja, te preko 1000 vrsta zeljastih biljaka, od kojih su brojni endemi pa se Prašuma Perućica smatra lokacijom od posebnog naučnog interesa.

Državna komisija za saradnju s UNESCO-om razmotrila je i usvojila  Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Područje Starog grada oko Starog Mosta u Mostaru  i Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Izvještaji će biti dostavljeni Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

Podržana je kandidaturu Udruženja Pontanima za dobijanje statusa UNESCO-vog Umjetnika za mir. Članovi Komisije za saradnju BiH s UNESCO informirani su o pozivu za dostavu prijava za UNESCO mrežu kreativnih gradova.

Vaš komentar

ZIPA OVO

Đemila Talić-Gabriel

Uspješna bosanka u svijetu – Talić-Gabriel: Žena je nedovoljno priznata u bh. društvu

Đemila Talić-Gabriel, aktuelna počasna konzulica BiH u Australiji, jedna je od najuspješnijih Bosanki u svijetu. …