Home | Tag Archives: lijecenje

Tag Archives: lijecenje

Zemlje EU u kojima bh. građani imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu

korupcija-zdravstvo

Bosna i Hercegovina zaključila je niz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, na osnovu kojih su regulirana i prava koja se odnose na ostvarivanje besplatne zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu. Prema ovim sporazumima, osigurani bh. građani zdravstvenu zaštitu u državi ugovornici mogu ostvariti na temelju prethodno pribavljenog obrasca, odnosno …

Read More »