Tuesday , January 22 2019
Home | Magazin | Kultura | Tišina bijambarskih livada ili raj na zemlji
Stećci na Bijambarama
FOTO: Stećci na Bijambarama

Tišina bijambarskih livada ili raj na zemlji

Iako se nekropola stećaka Mramorje na području Zaštićenog pejzaža Bijambare nalazi još od 2013. godine kada je tamo prebačena iz Donjih Čevljanovića, mnogi od posjetilaca ovog područja je ne vide.

Postoje oznake za nju, ali Bijambare vas toliko osvoje svojim opojnim mirisima i treperenjem srebrenkastih breza da odjednom ne znate kuda biste prije.

Nekropola potiče iz 14. i 15. stoljeća i sastoji se od 39 stećaka, koji imaju oblik sljemenjaka i sanduka. Neki su sa ukrasima, a neki bez njih.

image

Dvije godine je Šefik Bešlagić istraživao, počevši od 1964, područje Ilijaša, a prije njega su to uradili i mnogi drugi naučnici, koji su izbrojali 32 lokaliteta srednjovjekovnih nekropola u 20 naselja sa ukupno 518 stećaka, što opštinu svrstava na prvo mjesto u centralnoj Bosni po brojnosti stećaka. Upravo je Bešlagić 1967. godine u Donjim Čevljanovićima locirao dvije nekropole – prvu u tom naselju, a drugu na lijevoj obali rijeke Ljubine.

Mrakovic-Meat-Toronto

image
Stećci u Donjim Čevljanovićima bili su na površini od oko 240 m2, a grobovi ispod njih uništeni su bagerima 1959. godine prilikom gradnje autoputa.

Najstariji tragovi života na tom prostoru vezani su za period paleolita, o čemu svjedoči i kompleks Bijambarskih pećina na Crnoriječkoj visoravni, koje su ranije administrativno pripadale selu Nišići u opštini Srednje i u narodu su se još zvale i Krivajevičke pećine.

image

U obrazloženju državne Komisije za nacionalne spomenike se navodi da je “kompleks ovih pećina prvi istraživao u mjesecu septembru 1967. godine Mirko Malez i na osnovu pronađenih artefakata ustanovio da pripadaju najgornjem odsjeku gornjeg paleolita. To je ujedno i prvi nalaz takve paleolitske kulture u tačno stratigrafski fiksiranim naslagama na području BiH”, ističu u Komisiji i mi bismo mogli navoditi još mnogo podataka o tome šta se sve na ovom području dešavalo u vrijeme Ilira, Rimljana…

Image result for Bijambare stecci

Tek starobosanski Dubrovnik… No, sada utonimo u tišinu bijambarskih livada, a ako u nekoj od pećina vidite šišmiša, znajte, takav se u ovom dijelu Evrope može naći još samo u jednoj krajiškoj pećini i, ma kako ružno izgledao, zaslužuje svaku pažnju. Kao i Bijambare u cjelini, kroz koje se putuje i drvenom šarenom željeznicom, bez piska i bez dima…

 

By Oslobodenje

Vaš komentar

ZIPA OVO

10 years challenge

“10 Year Challenge” u BiH: Gdje smo danas u odnosu na prije deset godina

10 Year Challenge je globalni Facebook izazov gdje ljudi masovno objavljuju svoje fotografije od prije …