Thursday , January 28 2021
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Dodjeljuju se priznanja pojedincima i bh. udruženjima u dijaspori!
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
FOTO: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Dodjeljuju se priznanja pojedincima i bh. udruženjima u dijaspori!

Iz svake oblasti dodjeljuje se jedno priznanje, bez obzira na to da li se priznanje dodjeljuje pojedincu ili organizaciji

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uputilo je javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu priznanja iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine.

Priznanje istaknutim pojedincima u iseljeništvu i organizacijama iseljenika iz BiH najviše je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos u jačanju veza iseljeništva s BiH, s ciljem priznanja dosadašnjeg rada i podsticanja daljnje saradnje s BiH u različitim oblastima društvenog života.

Mrakovic-Meat-Toronto

Poziva se iseljeništvo iz BiH, organizacije iseljenika iz BiH, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi pravni subjekti iz iseljeništva i BiH da dostave prijedloge za dodjelu priznanja iz oblasti privrede, nauke i obrazovanja, kulture i informiranja, profesionalnog i amaterskog sporta, zdravstva i socijalne zaštite, filantropskih i dobrotvornih aktivnosti.

Iz svake oblasti dodjeljuje se jedno priznanje, bez obzira na to da li se priznanje dodjeljuje pojedincu ili organizaciji iseljenika iz Bosne i Hercegovine.

Prijedlog za dodjelu priznanja dostavlja se na Obrascu prijave za dodjelu priznanja iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine Aneks 1, koji se nalazi u prilogu Javnog poziva, uz dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog za dodjelu priznanja sadrži lične podatke o kandidatu, odnosno naziv i sjedište organizacije koja se predlaže i vrstu priznanja. U obrazloženju se navode činjenice i dokazi o radu i angažiranju, postignutim rezultatima i uspjehu na osnovu čega se može odlučiti o dodjeli priznanja.

Pored navedenog, organizacije iseljeništva iz Bosne i Hercegovine su dužne dostaviti i Rješenje o registraciji.

Prijedlog suprotan predmetu Javnog poziva neće biti razmatran i isti će biti odbačen.

Sve prijave moraju biti dostavljene na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, blagovremeno i na propisanim obrascu prijave, uključujući sve obavezne dokumente i priloge.

Obrazac prijave mora biti popunjen i potpisan, i ovjeren (ako je podnosioc prijedloga pravna osoba).

Prijedlog se podnosi isključivo putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Trg Bosne i Hercegovine 3
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu priznanja
iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine” NE OTVARATI

Rok za podnošenje prijedloga je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranicama MLJPI BiH, zaključno sa 15.05.2019. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće razmatrati.

Sva dodatna pitanja u vezi Javnog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana do isteka roka za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja, sa jasno naznačenim nazivom Javnog poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu:  iseljenistvo@mhrr.gov.ba.

Obavijest o odabiranim prijedlozima kao i obavijesti o eventualnom odbacivanju ili odbijanju prijedloga će se dostaviti svim podnosiocima prijedloga.

By Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Vaš komentar

ZIPA OVO

Konjičanka Senada Dedić: Moj novi početak u Kanadi/ VIDEO

Priča o Senadi Dedić, počinje u lijepom Konjicu u BiH. Životne okolnosti, a najviše sudbina, …