Wednesday , April 21 2021
Home | Vijesti / News | Bosnian Canadian Community | Glas za Bosnu i Hercegovinu iz Toronta – Peticija za smjenu bh Ambasadora u Ottawi Marka Milisava
FOTO: Ambasada BiH u Ottawi

Glas za Bosnu i Hercegovinu iz Toronta – Peticija za smjenu bh Ambasadora u Ottawi Marka Milisava

U svijetlu nedavnih dešavanja oko zastave na ambasadi Bosne i Hercegovine u Ottawi, i u najmanju ruku čudnih izjava Ambasadora Marka Milisava u vezi Instrukcije ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o spuštanje zastave BiH na pola koplja na dan obilježavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici, na svim diplomatsko-konzularnim predstavništva i misijama Bosne i Hercegovine u svijetu, oglasio se Bosansko Hercegovacki Kulturni Centar Toronto.

Peticija za Bosnu i Hercegovinu!

Stigla je do nas, u Kanadi, zapanjujuća vijest iz Bosansko – Hercegovačke  ambasade u Ottawi:  “Ambasador Milisav odbio zastavu BiH spustiti na pola koplja: Odgovaram samo Dodiku”(Oslobođenje).

REKLAMA

U danu, kada se širom svijeta održavaju manifestacije obilježavanja genocida u Srebrenici, tragedije koju su priznale najviše institucije svijeta, ambasada države u kojoj se desio taj zlocin, negira sve to!

Kada ambsador države Bosne i Hercegovine, a ne ambasador RS-a, iz koje dolazi, to negira, onda se pitamo kuda to svi mi idemo?

“Sviđalo se to nekome ili ne, BiH je zemlja tri konstitutivna naroda, a ne samo jednog”,… su riječi istog tog ambasadora, koji je u citatu iz Oslobođenja rekao:  “Odgovaram samo Dodiku”.

Za one koji to ,možda, ne znaju, Dodik, kao ni ostala dva člana Predsjedništva BiH, djelujući samo u svoje ime, ne predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu.

Teško je prihvatiti objašnjenje ambasadora Milisava : … “da zastava nije uklonjena na taj dan, kako to tvrde bh. građani u Kanadi, već je zajedno sa kopljem otkinuta za vrijeme nedavne oluje u Ottawi”.

Teško je prihvatiti to objašnjenje iz jednostavnoga razloga: Vremenske neprilike su zahvatile Ottawu 8.Jula, 2020 godine. Obilježavanje genocida u Srebrenici je bilo 11.Jula, 2020.

Svakome pojedincu u Kanadi, a ne ambasadi suverene države BiH u glavnome gradu Kanade, je više nego dovoljno, da se za tri dana popravi polomljeno, ako uzmemo u obzir da je jarbol i zastava ostećena prije nekoliko dana. Po našim informacijama, zastava BiH već odavno nije postavljena na zgradi Ambasade u Ottawi!

Ovo je suštinski problem odnosa Ambasade BiH, prema bosanskim građanima u Kanadi. To se dešava već dugi niz godina, od samih konzularnih usluga, komunikacija i neprimjernoga predstavljanja BiH u Kanadi.

I zbog svega rečenoga:

Mi građani jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine tražimo smjenu ambasadora Milisava, i tražimo da nam se imenuje ambasador koji će predstavljati sve nas, i neće odgovarati samo Dodiku, već zajedničkom Predsjedništvu BiH.

Mislimo da smo zaslužili da imamo u Kanadi Ambasodora Jedinstvene Bosne i Hercegovine!   

Mislimo da smo zasluzili da imamo u Kanadi Ambasodora Jedinstvene Bosne i Hercegovine!   

POTPISITE PETICIJU I DAJTE GLAS ZA BOSNU I HERCEGOVINU!

BHKC Toronto

____________________________________________________________________

English Version:

Bosansko Hercegovacki Kulturni Centar Toronto started this petition to Predsjedništvo Bosne i Hercegovine and  Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Petition for Bosnia and Herzegovina

The surprising news came from the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Ottawa, Canada: “Ambassador Milisav refused to lower the BiH flag to half-mast: I answer only to Dodik” (Oslobodjenje).

On a day when events marking the genocide in Srebrenica, a tragedy recognized by the world’s highest institutions, are taking place around the world, the Embassy of the country where the crime took place denies it all!

When the ambassador of the state of Bosnia and Herzegovina, and not the ambassador of the entity of RS, from which he comes, denies it, then we ask ourselves, what direction are we taking?

“Like it or not, BiH is a country of three constituent peoples, not just one” said the same ambassador, who said in a quote from Oslobodjenje: “I answer only to Dodik.”

For those who may not know it, Dodik, like the other two members of the BiH Presidency, acting only in his own name, does not represent the State of Bosnia and Herzegovina.

It is difficult to accept Ambassador Milisav’s explanation: “that the flag was not removed on that day, as BiH citizens in Canada claim, but was torn off along with the spear during the recent storm in Ottawa.”

It is hard to accept that explanation for a simple reason: Weather disasters hit Ottawa on July 8, 2020. The commemoration of the Srebrenica genocide was on July 11, 2020.

It is more than enough for any individual in Canada, as well as the embassy of the sovereign state of BiH in the capital of Canada, to repair a broken mast in 3 days, if we take into consideration that the mast and flag were damaged a few days earlier. According to our information, the BiH flag has not been hoisted on the Embassy building in Ottawa for much longer than that!

This is a fundamental problem in the attitude of the BiH Embassy towards Bosnian citizens in Canada. This has been happening for many years, from consular services, communications and inappropriate representation of BiH in Canada.

And because of all that, we say:

We, the citizens of the united and sovereign state of Bosnia and Herzegovina, are demanding the removal of Ambassador Milisav, and we are asking for an ambassador to be appointed who will represent all of us, and will not only suit Dodik, but the joint Presidency of BiH.

We think that we deserve to have an Ambassador of a united Bosnia and Herzegovina in Canada!


SIGN THE PETITION AND VOTE FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA!

BHKC Toronto

Vaš komentar

ZIPA OVO

Sjedinjene Države i Velika Britanija: Quo Vadis, Aida je za nas već pobjednik/ VIDEO

“U ovim teškim vremenima, kada se svijet hrabro bori protiv pandemije, naša stvarnost postaje bolja sa …