Sunday , July 5 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Kako SDA zamišlja buduće ustrojstvo države: Jedan predsjednik, Vlada Republike BiH…
FOTO: Bosanska zastava

Kako SDA zamišlja buduće ustrojstvo države: Jedan predsjednik, Vlada Republike BiH…

Kongres Stranke demokratske akcije (SDA) danas će usvojiti Rezoluciju o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. U ovoj rezoluciji navedeno je da “novi ustav Republike Bosne i Hercegovine treba da u središta pozicionira građanina kao pojedinca”.

U Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu navedeno je kako SDA ostaje čvrsto opredijeljena za donošenje novog ustava BiH, kojim bi se BiH definisala kao demokratska, pravna, sekularna i socijalna država sa privrednim sistemom baziranim na slobodnom tržišnom poslovanju, s podijeljenim sistemom vlasti za zakonodavnu, izvršnu i sudsku, organizovana na tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni pod imenom “Republika Bosna i Hercegovina“.

“Novi ustav Republike Bosne i Hercegovine treba da u središte pozicionira građanina kao pojedinca i omogući mu ostvarivanje političkih i drugih prava u skladu s međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama”, piše u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.


Prema viđenju SDA, državni nivo vlasti bi činio dvodomni parlament sa Zastupničkim domom, kao domom građana, i Dom naroda u kojem se štite vitalni interesi konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina u BiH.

“Oblasti u kojima bi se štitio vitalni interes bile bi taksativno pobrojane u Ustavu i odnosile bi se na oblasti kulture, tradicije, identiteta, vjerskih prava, sloboda i drugih pitanja. Izvršnu vladu bi činili predsjednik države i Vlada Republike BiH“, navedeno je u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

Sudsku vlast, kako je navedeno, činili bi redovni sudovi s Vrhovnim sudom Republike BiH, kao vrhovnom sudskom instancom u sistemu redovnih sudova dok bi regionalni nivo vlasti činilo pet ili više multietničkih regija, formiranih na osnovu ekonomskih, geografskih, historijskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih evropskih principa i standarda za formiranje regija.

Što se tiče lokalnog nivoa, taj nivo vlasti činile bi općine i gradovi u BiH, kao jedinice lokalne samouprave organizovane u skladu s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. To bi podrazumijevalo osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, regulišu i rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu građana.

Grad Sarajevo, kao glavni grad Republike Bosne i Hercegovine je politički, administrativni, kulturni, ekonomski i društveni centar Republike BiH. Zalagat ćemo se da administrativno područje Grada Sarajeva obuhvati cjelokupnu teritoriju prijeratnog Sarajeva s najmanje deset općina, u okviru šire regije”, piše u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

Ova Rezolucija tretira i pitanje usklađivanja Ustava s evropskim standardima, reformu izbornog zakonodavstva kako bi se osiguralo da svi građani BiH mogu djelotvornije ostvarivati svoja politička prava (u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u predmeti Sejdić-Finci i drugi), ali i reformu bh. pravosuđa.

“SDA će insistirati na uvođenju simetričnih rješenja u parlamentima entiteta, tj. insistirati na ustavnom pozicioniranju Doma naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske umjesto sadašnjeg Vijeća naroda. Nadalje, SDA će se zalagati da ustavna reforma obuhvata i pravosuđe BiH na način da VSTV i pravosudni sistem na državnom nivou imaju eksplicitan ustavni status, te da se na nivou države uspostavi sudsko tijelo, Vrhovni sud BiH, koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse. Reforma pravosuđa treba osigurati nezavisno, profesionalni i odgovorno pravosuđe”, navedno je u Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

By Klix.ba

Vaš komentar

ZIPA OVO

Turković: Hrvatska će “omekšati” mjere prema BiH, neću predlagati reciprocitet

Hrvatska će početi s omekšavanjem restriktivnih mjera prema državljanima BiH, potvrdila je ministrica vanjskih poslova …