Saturday , June 6 2020
Home | Pozitiva | Okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori
okrugli sto
FOTO: Okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori

Okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori


U hotelu Bosnia u Sarajevu održan je Okrugli sto na temu očuvanja jezika, kulture i identiteta u dijaspori, a skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika dopunskih škola

Piše: Moja BiH

“Okrugli sto o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH” organizovali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacija Naša perspektiva dana 17.4.2019. godine u hotelu Bosnia u Sarajevu.

Skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika dopunskih škola – nastavnika maternjeg jezika, predstavnika organizacija iz dijaspore iz pet zemalja (Austrija, Njemačka, Slovenija, Švedska, Velika Britanija), predstavnici institucija u BiH nadležnih za saradnju sa iseljeništvom i dopunsko obrazovanje: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih institucija i Brčko distrika BiH iz oblasti obrazovanja i kulture, te predstavnici Grupacije Naša perspektiva.

REKLAMA

Okrugli sto organizovan je s ciljem doprinosa predstavnika iseljeništva razvoju Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom s fokusom na očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu, potrebama i izazovima, te preporukama Evropske komisije vezanim za ovu oblast.

U prvom dijelu Okruglog stola predstavljene su aktivnosti na unapređenju dopunskog obrazovanja, iskustva i modeli učenja maternjeg jezika u iseljeništvu, dok je drugi dio bio posvećen učešću isljeništva u razvoju politika, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Predstavnici iz iseljeništva su iskazali svoje zadovoljstvo na prilici koja im je pružena da iznesu predstvanicima institucija BiH svoje aktivnosti koje provode u dopunskim školama, učenju maternjeg jezika kao i poteškoćama sa kojima se susreću.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo ovakvom vrstom skupa te dogovoreno da se slični skupovi organizuju u budućnosti. Na okruglom stolu doneseni su zaključci koje će realizirati institucije u BiH kao i predstavnici iz iseljeništva.

Vaš komentar

ZIPA OVO

Selma Koso proglašena jednom od najuspješnijih žena u Švedskoj – To je priznanje svim ženama koje neumorno rade za svijet bez nasilja

Selma Koso rođena je u Sarajevu, a u Švedsku je došla kao devetogodišnja djevojčica. Magistrirala je …