Tuesday , April 20 2021
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Online obuka “Saradnja sa dijasporom – scenariji za BiH”
FOTO: Online obuka

Online obuka “Saradnja sa dijasporom – scenariji za BiH”

Razmatrano je na koji se način modeli angažmana dijaspore poput “Gathering” u Irskoj i “KEA” na Novom Zelandu mogu primijeniti i u BiH.

Uutorak 15. i srijedu 16. decembra 2020. godine uspješno je provedena online obuka “Saradnja sa dijasporom – scenariji za BiH” u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za migracije IOM BiH.

Ovo je druga u nizu drugog ciklusa tematskih obuka koje organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju provođenja aktivnosti predviđenih dokumentom Politika o saradnji sa iseljeništvom, a koje se odnose na jačanje kapaciteta institucija u BiH za saradnju sa iseljeništvom. Obuka se realizuje u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Mrakovic-Meat-Toronto

Tokom dvodnevne radionice učesnici su sa predavačem, Michael Newson, višim stručnjakom za radnu mobilnost i razvoj ljudskih resursa (IOM Beč) razmatrali na koji način modeli angažmana dijaspore poput “Gathering” u Irskoj i “KEA” na Novom Zelandu se mogu primijeniti i u Bosni i Hercegovini. Također učesnici su imali priliku da poslušaju informativan i inspirativan intervju sa predstavnicom KEA-e sa Novog Zelanda.

Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Isma Stanić je prezentirala i aktivnosti koje Ministarstvo provodi za unapređenje saradnje i angažmana iseljeništva u BiH, kao i  glavne rezultate i preporuke provedenog istraživanja ”Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u Bosni i Hercegovini” a koji je za potrebe Ministarstva izradio stručni konsultant.

Na obuci je učešće uzelo 40 predstavnika institucija na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave.

By MojaBiH

Vaš komentar

ZIPA OVO

Jovan Divjak

Sjećaš li se Sarajeva – Jedna ruža za Jovana

U specijalnom izdanju magazina “Dani” od 6. aprila 2002. godine pod naslovom “Sjećaš li se …