Wednesday , April 8 2020
Home | Vijesti / News | Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca – Peticija za zaštitu historijskog područja starog grada Stolac
FOTO: Stolac - peticija

Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca – Peticija za zaštitu historijskog područja starog grada Stolac

Građani i organizacije civilnog društva okupljeni u Pokret za brigu o kulturnom nasljeđu Stoca, svjesni kulturno-historijskog značaja Starog grada Stolac, kao nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, i njegove izrazito velike vrijednosti za općinu Stolac, zbog njegove ugroženosti uzrokovane ljudskim djelovanjem odnosno kontinuiranim djelovanjem Župe sv. Ilije Proroka i lokalne općinske administracije na izgradnji križnog puta na prostoru koji obuhvata nacionalni spomenik BiH, što predstavlja čin krajnjeg vandalizma, devastacije i skrnavljenja koji će imati za posljedicu potpuni gubitak vrijednosti promjenom najznačajnijih svojstava ovog spomenika.

Budući da se uspostavom križnog puta nastoje falsifikovati historijske činjenice i potpuno preoblikovati spomenik kulturnog nasljeđa sa ciljem da se na ovakav način podupre propagirana ideologija etničke dominacije i vjekovnih hrvatskih prostora, ovim postupcima se ozbiljno narušavaju međuljudski odnosi i građansko povjerenja, te dovodi u pitanje sve sto je postignuto na implementaciji mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini;

Oštro se protiveći ovdje izraženom, najgrubljem obliku pravnog nasilja kojeg sprovodi Općina  Stolac sa namjerom da iz zajedničke baštine svih naroda i građana otrgne Stari grad Stolac, te bez ikakve historijske podloge, omoguće intervencije kojim se nad istim nastoji priskrbiti ekskluzivno pravo hrvatskom etnosu;


Napominjući da Aneks 8. Općeg okvirnog sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini i pozitivno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, nacionalnim spomenicima pruža najveći stepen pravne zaštite, te da su u skladu sa tim nadležna tijela dužna preduzeti sve mjere i radnje potrebne za njihovu zaštitu;

P o d n o s i m o

P E T I C I J U

ZA ZAŠTITU  HISTORIJSKOG PODRUČJA – STAROG GRADA STOLAC  NACIONALNOG SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 

Kojom od sljedećih subjekata zahtijevamo:

Od Župe sv. Ilije Proroka da odustane od daljne devastacije i skrnavljenja Starog grada Stolac planiranom izgradnjom križnog puta, kao i da izvrši uklanjanje nezakonito postavljenih betonskih postolja, križeva i oltara u obuhvatu nacionalnog spomenika BiH;

Od Općinskog vijeća Stolac da poništi Odluku o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi Općinskog vijeća, broj: 01-01- 048 /19 od dana, 19.07.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 03-2019), kao i Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu općine, broj: 01-01- 063/19 od dana 08.11.2019 godine (Službeni glasnik Općine Stolac broj: 05-2019), kojom se nekretnine u obuhvatu Starog grada Stolac, metodom neposredne pogodbe prodaju Župi sv. Ilije Proroka Stolac radi gradnje sakralnih objekata, pokrene proceduru poništenja  ugovora o prodaji, te da donese odluku kojom se Općinsko vijeće i načelnik općine obavezuju na suzdržavanje od bilo kojih radnji koje mogu dovesti do oštećenja nacionalnog spomenika ili dovode u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju;

Od Federalne uprava za inspekcijske poslove da provede radnje prinudnog izvršenja rješenja glavnog urbanističkog inspektora FBiH iz 2004. godine kojim se nalaže uklanjanje križa i betonskih postolja na Starom gradu Stolac, kao i da po provedenom inspekcijskom nadzoru i na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, iz razloga stvarne nenadležnosti naloži Zavodu za zaštitu spomenika HNK-a poništenje pozitivnog mišljenja koje je izdalo po zahtjevu Župe sv. Ilije Proroka za izgradnju križnog puta;

Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja da uskrati davanje odobrenja za izgradnju križnog puta ili za bilo kakvu gradnju ili druge intervencije na području Starog grada koje su u suprotnosti sa Odlukom o proglašenju Starog grada Stolac nacionalnim spomenikom BiH, broj: 06-6-32/03-4 od dana 21.01.2003 godine (“Službenom glasniku BiH”, broj 15/03);

Od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine da odbije Općinu Stolac sa zahtjevom iz 2013. godine, da se pokrene postupak izmjene i dopune odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima sa prostora općine, te da Komisija preduzme druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite Starog grada Stolac kao nacionalnog spomenika BiH;

Od Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da sa posebnom pažnjom prati rad domaćih institucija i da li preduzimaju potrebne mjere na zaštiti Starog grada Stolac, te ukoliko iste izostanu tražimo da visoki predstavnik iskoristi bonske ovlasti i donese odgovarajuće odluke.

Peticiju možete popuniti na OVOM LINKU.

Vaš komentar

ZIPA OVO

Poklon gradu: Premijerno izveden spot za pjesmu “Sarajevo me zovu”/ VIDEO

“Sarajevo me zovu” naziv je pjesme koju građanima glavnog grada BiH poklanjaju gradske vlasti povodom …