Sunday , September 27 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Ponosna ljepotica: Vijećnica proslavila 122. rođendan/ FOTO
Vijećnica
FOTO: Vijećnica

Ponosna ljepotica: Vijećnica proslavila 122. rođendan/ FOTO

Sarajevska Vijećnica je proslavila 122. rođendan.

Jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata u Bosni i Hercegovini, sarajevska Vijećnica, proslavila je  122. rođendan. Od 20. aprila 1896. godine Vijećnica svjedoči neuništivost Sarajeva i zemlje Bosne i Hercegovine. 122 godine Vijećnica svjedoči hiljadugodišnju tradicije države Bosne i Hercegovine, kao svojevrsni čuvar njenog kulturno historijskog naslijeđa. Njezino blago su pisani dokumenti slavne historije bosanskohercegovačke zemlje, bosanskih ljudi, društva i države. Tako je Vijećnica je simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Evrope, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, Evrope, čovjeka i civilizacije.

Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje je poruka i pouka svima agresorima na državu i zemlju Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima Bosne i Hercegovine da su Ideja Bosne i Bosanski duh, svojevrsni bosanski odgovor za prihvatanje, poštovanje, priznavanje drugog i drugačijeg, uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države Bosne i Hercegovine će vječno ostati na smetlištu historije.


Kolektivno znanje pohranjeno u spisima jednog naroda predstavlja bitan dio identiteta tog naroda. Do danas brojni vlastodršci širom svijeta, a posebno kreatori i izvršioci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima nisu shvatili da se snagu misli i duha, bilo u obliku pisane riječi ili izraženu nekim drugim umjetničkim jezikom, nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage duha koga godinama čuva Vijećnica.

Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

U periodu agresije na BiH od 1992. do 1995. godine Vijećnica je bila jedna od žrtava.

Granatirana je u više navrata, a u noći 25. na 26. avgust 1992. godine zapaljena je, a u požaru je nestao Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, oko 80 posto knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH.

Spaljeno je više od dva miliona knjiga, dokumenata i arhivske građe.

Nadljudskim naporima vatrogasaca i nevjerovatnim patriotizmom brojnih Sarajlija, spašena je vanjska konstrukcija objekta što je i omogućilo kasniju obnovu.

Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje je poruka i pouka svim agresorima na državu i zemlju Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima Bosne i Hercegovine da su ideja Bosne i bosanski duh svojevrsni bosanski odgovor za prihvatanje, poštovanje, priznavanje drugog i drugačijeg, uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid.

Vaš komentar

ZIPA OVO

Stari most, Mostar

Ambasador Makarević: Mostarci širom svijeta mogu utjecati na sudbinu svog grada

Lokalni izbori 2020 u Mostaru će se održati 20. decembra, a rok za registraciju je …