Tuesday , April 20 2021
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Samo 1% učenika u BiH je napredno u matematici, ali zato skoro 90% učenika ima mobilni telefon, više nego u Singapuru ili Japanu…
Djeca i mobilni telefoni
FOTO: Djeca i mobilni telefoni

Samo 1% učenika u BiH je napredno u matematici, ali zato skoro 90% učenika ima mobilni telefon, više nego u Singapuru ili Japanu…

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje objavila je danas izvještaj i preporuke međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 za Bosnu i Hercegovinu.

Izvještaj pokazuje u najmanju ruku veoma nizak nivo znanja u matematici i prirodnim naukama. Zanimljivo da se nijedan zvaničnik dana snije obratio povodom prezentovanih rezultata. 

Nalazi istraživanja:

SARAJEVO GRILL TORONTO

Učenici četvrtog razreda u BiH su na testu iz matematike ostvarili postignuće od 452 boda, a na testu iz prirodnih nauka 459 bodova. Postignuće ostvareno na oba testa pozicionira BiH ispod prosjeka TIMSS skale koji iznosi 500 bodova i razlika u odnosu na prosjek jeste statistički značajna.

Prema postignuću iz matematike, učenici iz BiH postižu sličan rezultat kao njihovi vršnjaci iz Crne Gora (453 boda), Sjeverne Makedonije (472 boda) ili Katara (449 bodova). Po postignuću iz prirodnih nauka, BiH je poprilično izjednačena sa postignućima učenika iz Crne Gore (454 boda) ili Armenije (466 bodova).

Postignuća u prirodnim naukama su slična. Statistički značajno bolja postignuća imaju učenici BiH od učenika iz Irana, Omana, Azerbejdžana, Sjeverne Makedonije, Kosova, Saudijske Arabije, Maroka, Kuvajta, Južne Afrike, Pakistana i Filipina. Ostale zemlje učesnice, izuzev Gruzije, Crne Gore i Armenije ostvaruju statistički značajno bolje rezultate.

Ovo su najzanimljiviji detalji “obrazovne katastrofe u BiH”

24 % učenika četvrtog razreda osnovne škole u BiH ne može dostići čak ni niski nivo u oblasti matematike.

Oko 22% učenika ima vrlo ograničena znanja u prirodnim činjenicama jer ne dostižu niski nivo postignuća iz prirodnih nauka.

Samo 1% učenika, ili svaki stoti, ostvaruje rezultat u naprednoj referentnoj vrijednosti iz matematike i prirodnih nauka. 

Učenici 4. razreda osnovne škole koji posjeduju mobilni telefon
– 87% u BiH
– 65% u Singapuru
– 46% u Japanu
– 52% u Kineskom Tajpehu 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje još jednom podcrtava kako je briga o kvalitetu obrazovanja najbolji način da pokažemo koliko smo odgovorno društvo. Obrazovni autoriteti bilo gdje u svijetu, pa tako i u našoj zemlji, imaju ključnu odgovornost da svako dijete dobije što bolje obrazovanje kako bi ispoljilo svoje potencijale, a ovo je i put da BiH dobije mlade ljude koji će ostvariti ekonomski i društvni napredak.

Stoga, Agencija upućuje apel obrazovnim vlastima da rezultate istraživanja TIMSS prihvate s ozbiljnošću, kako poticaj za ubrzavanje reformskih procesa.

Oni su uputili niz preporuka

Smanjiti postotak učenika čija su postignuća na niskom nivou, a istovremeno povećati postotak učenika koji postižu izvrsne rezultate.
Povećati obuhvatnost predškolskim odgojem i obrazovanjem u ranim uzrastima, s posebnim fokusom na uzrast od 3 godine života.
Smanjiti razliku postignuća učenika boljeg i lošijeg socio-ekonomskog statusa.
Poboljšati kvalitet nastave i nastavnog osoblja.
Osigurati suštinske promjene nastavnih planova i programa prema kurikulumu zasnovanom na ishodima učenja.
Na nivou sistema razvijati mehanizme praćenja kvaliteta obrazovanja.

By BUKA

Vaš komentar

ZIPA OVO

Jovan Divjak

Sjećaš li se Sarajeva – Jedna ruža za Jovana

U specijalnom izdanju magazina “Dani” od 6. aprila 2002. godine pod naslovom “Sjećaš li se …