Saturday , August 15 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Šta o korona virusu kažu građani BiH i kada misle da će sve ovo proći
FOTO: Sarajlije u doba pandemije

Šta o korona virusu kažu građani BiH i kada misle da će sve ovo proći

Šta najviše brine građane Bosne i Hercegovine.

Građani Bosne i Hercegovine sve su zabrinutiji za ekonomsku situaciju koja će uslijediti, raste i nezadovoljstvo zbog restriktivnih mjera, ali je i primjetno da se većina ljudi nastoji prilagoditi trenutnoj situaciji uprkos jasno prisutnom strahu, kao i da raste optimizam kada je u pitanju širenje virusa, pa većina misli da će trenutna situacija izavana pandemijom trajati najkasnije do juna mjeseca. Pokazalo je ovo istraživanje koje je u proteklom periodu provedeno online anketom na reprezentativnom uzorku populacije 18-65 godina u BiH, veličina uzorka n=525.
 

Građani BiH najviše strahuju za svoju porodicu

SARAJEVO GRILL TORONTO

Većina građana BiH pokazuje visoku zabrinutost u vezi širenja korona virusa – svaki četvrti građanin je jako zabrinut (28%), a dvije trećine (62%) su zabrinuti u određenoj mjeri. Populacija starija iznad 35 godina je značajno više zabrinuta u odnosu na mlađe generacije.

Glavni uzroci zabrinutosti su loš zdravstveni sistem, posljedice na ekonomiju koje će uslijediti, briga za vlastite roditelje koji spadaju u rizičnu grupu ali i neodgovorno ponašanje građana BiH oko datih smjernica za zaštitu zdravlja.

Građani prethodne dane  vezano za širenje korona virusa, doživljavaju brinući se za svoju porodicu, a dodatno ih zabrinjava da se ova situacija neće ubrzo završiti, te da će ostaviti posljedice na ekonomiju:

– preko 80% građana BiH strahuje od mogućnosti da neko od njihove porodice bude zaražen korona virusom;
– kod nešto manje od polovine građana postoji bojazan o vremenskom trajanju trenutne situacije (44%), i posljedicama koje će trenutna situacija imati na ekonomiju (43%);
– više od trećine brine o vlastitom zdravlju (36%), te su općenito zabrinuti (35%);
– svaki deseti građanin (13%) strahuje za svoj posao.

Kod starije populacije značajno su prisutnije brige o ekonomskim posljedicama koje će uslijediti dok su mlađi puno više opterećeni brigama za svoje radno mjesto, te za samo trajanje novonastale situacije.

Mjere vladajućih institucija primjerene i odgovarajuće

Kada su u pitanju trenutne mjere nadležnih institucija (predsjedništvo, vlade,…) u vezi sa sprečavanjem ekonomskih posljedica epidemije na stanovništvo i privredu, većina građana (88%) smatra da su mjere odgovarajuće (dijelom odgovarajuće  (47%) i odgovarajuće (41%)), dok  su rijetki oni (11%) koji smatraju da su mjere  neprimjerene.

U skladu sa tim, većina građana (69%) podržava trenutne mjere poduzete za kontrolu širenja virusa (policijski sat, ograničeno kretanje, zabrana javnih okupljanja…) te navode da su primjerene situaciji. Ipak, svaki peti građanin BiH (22%) smatra da su mjere preblage te da bi trebale biti puno strožije. Kada se posmatraju zasebno entiteti, građani Republike Srpske općenito imaju više povjerenja u mjere Vlade i nadležnih institucija koje se poduzimaju i vide ih kao mjere primjerene situaciji.

Život u novim okolnostima

U pogledu trenutne situacije u BiH po pitanju širenja korona virusa građani BiH su podijeljenog mišljenja. Pa tako, gotovo polovina (48%) smatra da se situacija u BiH pogoršava  dok je 40% građana malo više optimistično te smatra da situacija ide na bolje. Građani Republike Srpske u odnosu na građane Federacije BiH  su optimističniji u pogledu razvoja situacije te vjeruju da ide na bolje.

Većina građana BiH (82%) vjeruje ili želi da vjeruje da će ova situacija potrajati najduže 90 dana, od toga:

– polovina (51%) je onih koji smatraju će sve biti završeno najduže za dva mjeseca – do kraja maja;
– skoro trećina onih (31%) koji predviđaju da će se ovako živjeti još 3 mjeseca – do kraja juna;
– skoro svaki peti građanin (18%) očekuje da će se ova situacija nastaviti i nakon juna;

U skladu sa očekivanjem koliko će ovo trajati je i podatak o tome koliko su građani BiH prihvatili trenutnu situaciju kao “novu normalnost” u kojoj žive i u kojoj mjeri se privikavaju na istu. Tako kada opisuju svoj lični doživljaj trenutne situacije, polovina građana istu doživljava kao više negativnu, beznadežnu, kritičnu a najčešće kao neugodnu, umarajuću (38%), dok je druga polovina opisuje kao podnošljivu (33%) ili normalnu, sa obzirom na okolnosti (13%).  Upravo odgovor “normalna, s obzirom na okolnosti” govori o tome u kojoj mjeri su građani prihvatili “novu normalnost”, te koliko će još svima trebati da se prilagode istoj.

Sa situacijom kao takvom lakše se “pomirila” starija populacija (55-65), a “teže” mlađa. Mlađi su skloniji trenutnu situaciju opisati kao više negativnu, ili kritičnu, haotičnu, a kod njih postoji bojazan o dugotrajnosti situacije. Na novonastalu situaciju čini se da su se lakše prilagodili građani RS-a, nego građani Federacije BiH, povazuju rezultati istraživanja Valicona

By BUKA

Vaš komentar

ZIPA OVO

Nova knjiga priča Nihada Krupića ‘Moja zemlja je srebrena’

Knjiga priča Nihada Krupića “Moja zemlja je srebrena“ je druga njegova knjiga, nakon vrlo uspješne: …