Saturday , June 6 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Štrosmajerova ulica u Sarajevu dobila status nacionalnog spomenika
Štrosmajerova, Sarajevo
FOTO: Štrosmajerova, Sarajevo

Štrosmajerova ulica u Sarajevu dobila status nacionalnog spomenika

Na 28. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donijeta je odluka o proglašenju nacionalnog spomenika za četiri dobra iz BiH:

1. Arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine, općina Posušje, FBiH
2. Graditeljska cjelina – Štrosmajerova ulica u Sarajevu, Sarajevo, FBiH 
3. Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog, općina Visoko, FBiH, i 
4. Historijski spomenik – Centralna spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a, općina Lukavac, FBiH.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune odluka o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenikom: 
1. Mjesto i ostaci historijske građevine – Kršlakova stara kuća u Jajcu, i
2. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH.

SARAJEVO GRILL TORONTO

Prvobitne odluke za navedena dobra odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka. Spomenuti objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizirani te se izmjenama i dopunama odluka štite kao graditeljske cjeline, odnosno historijske građevine.

Na protekloj sjednici, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

1. Džamija u Mahmut mahali, općina Gradačac,
2. Džamija Krčevina u Gradačcu,
3. Džamija Srnice Gornje u Gradačcu,
4. Ostaci rimskog naselja i kasnoantičke grobnice na lokalitetu Crkvine, Šargovac, Grad Banja Luka.

Pored toga, Komisije je usvojila Odluku o produženju režima zaštite za 21 dobro sa Liste peticija.

Na sjednici koja je održana 17. aprila 2019. prisustvovali su predsjedavajući Komisije Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević.

Dvadesetosmoj sjednici su, uz članove Komisije, prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH, saopćili su iz Komisije.

Vaš komentar

ZIPA OVO

U sarajevu hiljade građana poručile: DOSTA JE BILO ŠUTNJE

Hiljade građana uz pištaljke i podršku zahtjevima mirno je šetala od Baščaršije do Parlamentarne skupštine …