Monday , March 30 2020
Home | Tag Archives: bosanski jezik

Tag Archives: bosanski jezik

Razgovor s povodom – Meliha Smajić, nastavnica bosanskog jezika, London, Ontario (Kanada)/ FOTO

Na nedavnom skupu u povodu Dana državnosti BiH u Torontu, Meliha Smajić, nastavnica bosanskog jezika u Londonu, Ontario, je primila priznanje za svoj dugogodišnji rad od strane BHKC (bosanskohercegovački kulturni centar). Naime, gospođa Smajić već dvadesetak godina radi u Školi bosanskog jezika u Londonu (ON) i tako direktno doprinosi očuvanju …

Read More »

Nisam Bošnjakinja, ali moj jezik je bosanski

bosanski jezik

Nakaradna je i krajnje neistinita tvrdnja da bosanski jezik ne postoji, kao što je jedanako neistinita tvdnja da bosanskim jezikom govore samo Bošnjaci. Piše: Nataša Gaon-Grujić „U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti …

Read More »

Bosanski jezik i njegove faze kroz historiju

bosanski jezik

Najteže posljedice u tome lingvocidu pretrpjele su bosanske čaršije, jer su mnoge od njih zbrisane sa jezičke karte Bosanski jezik spada u porodicu južnoslovenskih jezika sa slovenačkim, srpskim, hrvatskim, makedonskim, bugarskim i staroslovenskim. Njime govore Bošnjaci i ostali koji ga smatraju za materinji jezik u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Crnoj …

Read More »