Thursday , July 2 2020
Home | Tag Archives: iseljinistvo

Tag Archives: iseljinistvo

Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH – Poziv dijaspori da popuni upitnik o turizmu u BiH

Ljepota bosanskih krajolika

U cilju pružanja podrške iseljeništvu da doprinese daljem razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za kreiranje politike prema iseljeništvu, priprema dokument o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, naročito na lokalnom nivou. Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin …

Read More »