Saturday , June 6 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH – Poziv dijaspori da popuni upitnik o turizmu u BiH
Ljepota bosanskih krajolika
FOTO: Ljepota bosanskih krajolika

Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH – Poziv dijaspori da popuni upitnik o turizmu u BiH

U cilju pružanja podrške iseljeništvu da doprinese daljem razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za kreiranje politike prema iseljeništvu, priprema dokument o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, naročito na lokalnom nivou.

Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin transport doveli su do razvoja novog vida turizma u svijetu. Dijaspore širom svijeta stvorile su novu granu u turizmu – turizam dijaspore ili iseljenički turizam koji podrazumijeva posjete zemlji porijekla uz turističke obilaske, kulturni, zdravstveni, vjerski, eko i etno turizam, kao i druge vidove turizma. Turizam dijaspore može podstaći dodatna ulaganja u sektor turizma i otvaranje novih preduzeća uključujući i turističke kompanije od strane pripadnika dijaspore ili njihovih saradnika.

I u BiH je turizam dijaspore doživio nagli napredak i razvoj. Dijaspora vjerovatno predstavlja veliki udio u strukturi stranih i domaćih turista. Generalno, BiH se smatra jednom od brzorastućih turističkih destinacija u Evropi, a podaci o broju turista ukazuju da BiH danas posjećuje tri puta više turista nego prije deset godina. Istovremeno, turizam je jedan od najprivlačnijih sektora za ulaganje iseljeništva u BiH, a određena ulaganja u ovaj sektor su već realizovana.

REKLAMA

U cilju pružanja podrške iseljeništvu da doprinese daljem razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za kreiranje politike prema iseljeništvu, priprema dokument o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, naročito na lokalnom nivou.

Za potrebe izrade ovog dokumenta, neophodno je prikupiti podatke koji će obezbijediti bolji uvid u postojeća iskustva iseljeništva u oblasti razvoja turizma u BiH uključujući više znanja o turističkim posjetama iseljeništva BiH, kao i ulaganja u turizam, stavove i očekivanja iseljeništva, kao i njihove potrebe za daljim razvojem turizma u BiH. U svrhu prikupljanja podataka pripremljen je upitnik ”Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH” koji se nalazi na LINKU.

Pozivaju se pripadnici u iseljeništvu da popune ovaj upitnik čime doprinose stvaranju uslova za veće učešće iseljeništva u ekonomskom razvoju BiH i generalno kreiranju politika zasnovanih na činjenicama. Upitnik je anoniman i svi podaci ostaju strogo povjerljivi. Krajnji rok za popunjavanje upitnika je petak 20. decembar 2019. godine.

By MojaBiH

Vaš komentar

ZIPA OVO

Hamilton (Kanada) uz Prijedor: Podržavamo Dan bijelih traka!

Još od 2016. godine kanadski grad Hamilton, u ime solidarnosti sa žrtvama genocida u Prijedoru se …