Saturday , August 15 2020
Home | Vijesti / News | Bosna i Hercegovina | Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH – Poziv dijaspori da popuni upitnik o turizmu u BiH
Ljepota bosanskih krajolika
FOTO: Ljepota bosanskih krajolika

Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH – Poziv dijaspori da popuni upitnik o turizmu u BiH

U cilju pružanja podrške iseljeništvu da doprinese daljem razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za kreiranje politike prema iseljeništvu, priprema dokument o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, naročito na lokalnom nivou.

Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin transport doveli su do razvoja novog vida turizma u svijetu. Dijaspore širom svijeta stvorile su novu granu u turizmu – turizam dijaspore ili iseljenički turizam koji podrazumijeva posjete zemlji porijekla uz turističke obilaske, kulturni, zdravstveni, vjerski, eko i etno turizam, kao i druge vidove turizma. Turizam dijaspore može podstaći dodatna ulaganja u sektor turizma i otvaranje novih preduzeća uključujući i turističke kompanije od strane pripadnika dijaspore ili njihovih saradnika.

I u BiH je turizam dijaspore doživio nagli napredak i razvoj. Dijaspora vjerovatno predstavlja veliki udio u strukturi stranih i domaćih turista. Generalno, BiH se smatra jednom od brzorastućih turističkih destinacija u Evropi, a podaci o broju turista ukazuju da BiH danas posjećuje tri puta više turista nego prije deset godina. Istovremeno, turizam je jedan od najprivlačnijih sektora za ulaganje iseljeništva u BiH, a određena ulaganja u ovaj sektor su već realizovana.

Mrakovic-Meat-Toronto

U cilju pružanja podrške iseljeništvu da doprinese daljem razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za kreiranje politike prema iseljeništvu, priprema dokument o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, naročito na lokalnom nivou.

Za potrebe izrade ovog dokumenta, neophodno je prikupiti podatke koji će obezbijediti bolji uvid u postojeća iskustva iseljeništva u oblasti razvoja turizma u BiH uključujući više znanja o turističkim posjetama iseljeništva BiH, kao i ulaganja u turizam, stavove i očekivanja iseljeništva, kao i njihove potrebe za daljim razvojem turizma u BiH. U svrhu prikupljanja podataka pripremljen je upitnik ”Uloga i potencijal iseljeništva u razvoju turizma u BiH” koji se nalazi na LINKU.

Pozivaju se pripadnici u iseljeništvu da popune ovaj upitnik čime doprinose stvaranju uslova za veće učešće iseljeništva u ekonomskom razvoju BiH i generalno kreiranju politika zasnovanih na činjenicama. Upitnik je anoniman i svi podaci ostaju strogo povjerljivi. Krajnji rok za popunjavanje upitnika je petak 20. decembar 2019. godine.

By MojaBiH

Vaš komentar

ZIPA OVO

Nova knjiga priča Nihada Krupića ‘Moja zemlja je srebrena’

Knjiga priča Nihada Krupića “Moja zemlja je srebrena“ je druga njegova knjiga, nakon vrlo uspješne: …